พัทธยา เทศทอง


อรวรรณ บุตรโพธิ์ คว้า 1เหรียญทองFazza World Para Powerlifting
อรวรรณ บุตรโพธิ์ คว้า 1 เหรียญทอง ยกน้ำหนักรุ่น 73 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก (ประเภทเก็บสะสมคะแนน) 9th Fazza World Para Powerlifting World Cup - Dubai 2018 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ระหว่างวันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการสะสมคะแนนในนาม NPC-Thailand ทั้งสิ้น 12 คน ทำผลงาน 1 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันครั้งนี้

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330