พัทธยา เทศทอง


Welcome to the PARALYMPIC COMMITTEE of THAILAND

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(ซีพี) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนอาหารและการสื่อสารทัพนักกีฬาคนพิการไทย

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sport City) ประจำปี2561
มติที่ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2561
มีมติมอบปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา ให้แก่ นายประวัติ วะโฮรัมย์ นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย กีฬาวีลแชร์เรสซิ่ง
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330