พัทธยา เทศทอง
พิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิค London2012
     ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิค London2012 อย่างเป็นทางการ ณ สนามOlympic Stadium, Olympic Park, London เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330