พัทธยา เทศทอง


ภาพการแข่งขัน Paralympic Games London 2012
    ภาพการแข่งขัน Paralympic Games London 2012 ประจำวันทีี่ 31 สิงหาคม 2555 การแข่งขันยกน้ำหนัก ชูชาติ สุขเจริญ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก.และ ณรงค์ แคสนั่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. ณ สนามExCel, Royal Vicoria Dock, London
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330