พัทธยา เทศทอง


TABLE TENNIS  เทเบิลเทนนิส
“ อักษรย่อ TT “

ความพิการแขน-ขา-อัมพาตไขสันหลังและโปลิโอ โดยแบ่งกลุ่มความพิการเป็น 10 ระดับความพิการ ดังนี้

1.กลุ่มพิการนั่งรถวีลแชร์แข่งขัน มีอยู่ 5 ระดับ คือ
TT1 คือ ความพิการซ้ำซ้อน แขนขาลีบ และสมองสั่งการไม่ปกติ การจับไม้จะต้องใช้เชือกมัด
TT2 คือ ความพิการคล้าย TT1 แต่สมองสั่งการจะดีกว่า หรือแขนขาบางส่วน จะแข็งแรง
TT3 คือ ความพิการในระดับนี้ จะพิการอัมพาตไขสันหลังตั้งแต่อกลงมาจะไม่มีความรู้สึก หรือโปลิโอเดินไม่ได้ ก้มลงเก็บลูกลุกขึ้นลำบาก
TT4 คือ ความพิการเป็นโปลิโอเดินไม่ได้ ขาขาดเหนือเข่า 2 ข้าง หรืออัมพาตตั้งแต่เอวลงมา
TT5 คือ ระดับนี้ นักกีฬาความพิการจะแข็งแรง ส่วนใหญ่จะเป็นโปลิโอเดินได้ ใช้วีลแชร์จะคล่องแคล่ว

2.กลุ่มความพิการยืนแข่งขัน มีอยู่ 5 ระดับ คือ
TT6 คือ แขน-ขา-ลีบ การเคลื่อนตัวได้ช้า บางคนไม่มีนิ้วมือ มีแต่ข้อมือเวลาจับต้องใช้เชือกมัด
TT7 คือ แขน-ขา อย่างใดอย่างหนึ่งลีบ หรือแขนไม่มีฝ่ามือ บางคนจับไม่ได้ ต้องใช้เชือกมัด
TT8 คือ ความพิการในระดับนี้ส่วนใหญ่ขาจะเป็นโปลิโอ ขาลีบทั้ง 2 ข้าง เดินได้แต่ไม่สะดวก หรือขาขาดทั้งสองข้างใส่ขาเทียม
TT9 คือ ความพิการแขนจะต้องขาดบริเวณหัวไหล่ข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าพิการทางขา ขาขาดเหนือเข่าข้างใดข้างหนึ่งใส่ขาเทียม หรือถ้าเป็นโปลิโอขาข้างใดข้างหนึ่งลีบ ขาไม่แข็งแรง
TT10 คือ ความพิการที่แขนจะต้องขาดบริเวณข้อศอกขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่ง หรือถ้าพิการที่ขาจะขาดใต้เข่าลงมา

ประเภทการแข่งขัน
1.ประเภท OPEN (ทั่วไป) ชาย-หญิง คือ รวมนักกีฬาทุกคน ถ้าเป็นวีลแชร์ก็จะเอานักกีฬาตั้งแต่ TT1- TT5 แข่งขันเอาผู้ชนะเลิศเพียงคนเดียว เช่นเดียวกันกับประเภทยืนแข่งขัน ตั้งแต่
TT6- TT10
2.ประเภทชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว ระดับใครระดับมัน
3.ประเภทคู่ชาย-คู่หญิง
4.ประเภทคู่ผสม
5.ประเภททีม

วิธีการแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขันของ ITTC ( THE INTERNATIONAL TABLE TENNIS COMMITTEE FOR THE DISABLED ) และของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF )

ประเภทยืนแข่งขัน
เวลาแข่งขันใช้กติกาเหมือนคนปกติ คือ ของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF )

ประเภทวีลแชร์
กติกาจะมีข้อแตกต่างจากประเภทยืน คือ การเสริฟลูก ห้ามเสริฟออกข้างโต๊ะ ถ้าเสริฟออกด้านข้าง กรรมการจะขานให้เสริฟใหม่ และเวลาแข่งขัน ห้ามใช้เท้าดันพื้นเช่นเดียวกัน ประเภทคู่หรือคู่ผสมของวีลแชร์ การเสริฟจะเหมือนคนปกติแข่งขัน คือ เสริฟทแยงด้านขวามือของโต๊ะ เปลี่ยนรับ เปลี่ยนเสริฟ แต่เวลาตีลูกใครตีก็ได้เหมือนแบดมินตัน ถ้าเป็นประเภทยืนต้องผลัดกันตีลูก

การแข่งขันจะใช้ระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน


 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330