พัทธยา เทศทอง


คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

NPC Thailand
154 National Stadium Rama 1 Road
Pathumwan Bangkok 10330
Thailand


Phone. 02-216-7728 , 219-2429   Fax. 02-216-7728
E-mail:
npcthailand@gmail.com

 


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330