พัทธยา เทศทอง
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-216-7728 , 219-2429   โทรสาร. 02-216-7728
E-mail: info@paralympicthai.com

 

Days to Go
Days to Go
Days to Go

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player