พัทธยา เทศทอง


รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 24 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย รับมอบเงินสนับสนุนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย จาก ปตท. โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330