พัทธยา เทศทอง


จุตินันท์ได้รับเลือกเป็นประธานฯอีกสมัย

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ที่ห้องเอ็กคูซีฟ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส โดยมีวาระสำคัญคือเลือกตั้งประธานฯ หลังจากที่คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี
(ปี 2552-2556) ซึ่งในที่ประชุมมีคณะกรรมการที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน จากทั้งหมด 17 ท่าน คือ คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี, พลเอกวิภาส ตันสุหัช, คุณอำนวย กลิ่นอยู่, คุณอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์, คุณชาญวิทย์ มุนิกานนท์, คุณสุรสิทธิ์ ทองจันทร์, คุณรวินทร์ ชุมพูนุชธานินทร์, คุณสมบัติ พิพัฒน์พงษ์, คุณพิทักษ์ พลขันธ์, ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์, คุณสุชาติ แจสุรภาพ, คุณมาโนชญ์ มัชฌิมาวรรณ, พลตรีโอสถ ภาวิไล, คุณวิธสิทธิ์ ยังประดิษฐ และคุณกิตติพงษ์ โพธิมู เมื่อถึงวาระเลือกตั้งในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง พลตรีโอสถ ภาวิไล นายกสมาคมกีฬาคนพิการและเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกฯ เป็นประธานฯชั่วคราว จากนั้น คุณชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ได้เสนอชื่อ คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ให้ดำรงตำแหน่งประธานฯ โดยไม่มีใครเสนอชื่อท่านอื่นและสมาชิกทั้งหมด ต่างไว้วางใจยกมือรับรองทุกท่าน ทำให้คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 (ปี 2556-2560)

     จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กล่าวหลังได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกฯ
เป็นสมัยที่สองว่า "บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพาราลิมปิก คือการสร้างแรงสนับสนุนให้กับนักกีฬาและสมาคมกีฬาคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการพาราลิมปิกฯ รวมทั้งการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียน, เอเชีย
และระดับโลกตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เราภูมิใจในความสำเร็จที่ได้ทำให้พี่น้องชาวไทยรู้จักกีฬาของคนพิการมากขึ้น และภูมิใจที่ได้สร้างแรงเชียร์แรงผลักดันมหาศาลจากพี่น้องชาวไทยสู่นักกีฬา จนทำให้เหล่านักกีฬาสามารถสร้างผลงานการแข่งขันที่ดี จากการแข่งขันในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่สหราชอาณาจักร
ที่นักกีฬาของสามารถคว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง"


 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330