พัทธยา เทศทอง
3 ฮีโร่ไทย พาราลิมปิคลอนดอน 2012
ดาราการ์ตูน "3 ฮีโร่ไทย พาราลิมปิคลอนดอน 2012"
ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 2555

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330