พัทธยา เทศทอง


ประวัติ วะโฮรัมย์ รับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มติที่ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2561 มีมติมอบปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา ให้แก่ นายประวัติ วะโฮรัมย์ นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย กีฬาวีลแชร์เรสซิ่ง ที่สร้างผลงานการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปต่อไป ทั้งนี้ได้มีการมอบปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา ให้แก่ นายประวัติ วะโฮรัมย์ ไปแล้วอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 3 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านประธานจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอีกด้วย


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330