พัทธยา เทศทอง


สายชล คนเจน คว้าเหรียญทองแดงวีลแชร์ 100 เมตร T54

     สายชล คนเจน คว้าเหรียญทองแดงวีลแชร์ 100 เมตร T54 ช่วงคำ่ของวันที่ 2 กันยายน 2555 ตามเวลาในประเทศอังกฤษ ส่วนในรุ่น วีลแชร์ 5,000 เมตร T54 ประวัติ วะโฮรัมย์ พลาดส่วนช่วงหนึ่งร้อยเมตรสุดท้าย ทำได้เพียงอันดับ 4 ณ สนามOlympic Stadium, Olympic Park, London

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330