พัทธยา เทศทอง


ส่งคณะนักกีฬาสู้ศึกอาเซียนพาราเกมส์
     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และในฐานะ กรรมการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายโชคชัย ปัญญายงค์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการพาณิชย์ กัปตันวรเนติ หล้าพระบาง กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจไทยสมายล์ คุณเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และคุณวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน “อาเซี่ยน พาราเกมส์ ครั้งที่ 7” ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2557
     โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการพิเศษ สำหรับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำจำนวน 2 เที่ยวบิน นำนักกีฬาและเจ้าหน้า จำนวน 339 คน เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบินตรงสู่กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระอีกด้วย

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330