พัทธยา เทศทอง


Para Archery World Ranking 2012
   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิงธนู รายการ Para Archery World Ranking 2012 จัดโดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมกีฬายิงธนูคนพิการไทย ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยการแข่งขันรายการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2555 มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา คาซักสถาน เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย และประเทศไทย โดยมี 2 ประเทศ ที่ขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาภายในประเทศได้แก่ ประเทศอิรัก และประเทศอินเดีย สำหรับจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งทีมไทยมีนักกีฬายิงธนูคนพิการ 14 คน และมี นายเลิศพร แก่นจันทร์ เป็นผู้จัดการทีมยิงธนูทีมชาติไทย


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330