พัทธยา เทศทอง


สิงห์ ออล ไทยเเลนด์ ทัวร์ 2012 เพื่อเพื่อนนักกีฬาคนพิการ
   จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย กล่าวขอบคุณและ
มอบช่อดอกไม้แก่ บุญชู เรืองกิจ ประธาน All Thailand Golf Tour ในงานแถลงข่าวการแข่ง สิงห์ ออล ไทยเเลนด์ ทัวร์ 2012 เพื่อขอบคุณที่จัดให้มีการแข่งขันโปรแอมการกุศล โดยในปีที่ผ่านมา ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 1,250,000 บาท โดยนำเงินสมทบมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเพื่อนนักกีฬาคนพิการ ด้วยความมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือ จะเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักกีฬาคนพิการ เพื่อสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
และในปีนี้ยังคงจะจัดแข่งขันโปรแอมการกุศล ในรายการระดับเมเจอร์ทั้ง 5 รายการเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330