พัทธยา เทศทอง


PTT Thailand Open
     สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬา PTT Thailand Open ณ สนามแข่งขัน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2554 เพื่อเป็นการเก็บคะแนนสะสม เพื่อให้ได้สิทธิคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาพาราลิมปิคเกมส์ ณ กรุงลอนดอน ประเทสอังกฤษ การแข่งขันรายการนี้มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 18 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ Australia, Germany, Hongkong, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Lebranal, Macau China, Malaysia, Netherland, Philippine, Singapore, Taipei,Veitnam และประเทศไทย นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 112 คน นักกีฬาชาย 81 คน นักกีฬาหญิง 31 คน

นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย ได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง มีผลการแข่งขันมีดังนี้
1.นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล
     1 เหรียญทอง ประเภททีม ระดับความพิการ TT 3
     1 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว ระดับความพิการ TT 3
2.นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ์
     1เหรียญทอง ประเภททีม ระดับความพิการ TT 3
3.นายเจษฎา ยอดยางแดง
     1เหรียญทองแดง ประเภทชายเดี่ยว ระดับความพิการ TT5
4.นายวีระ เชี่ยวชาญ
     1 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย ระดับความพิการ TT 5
5.นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม
     1 เหรียญทอง ประเภทชายเดี่ยว ระดับความพิการ TT 6
     1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย ระดับความพิการ TT 6 - 7
6.นายยุทธนา นามสง่า
    1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย ระดับความพิการ TT 6-7
    1 เหรียญทองแดง ประเภทชายเดี่ยว ระดับความพิการ TT 7
7. นายคมกฤษณ์ จริตสัตย์
    1เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย ระดับความพิการ TT 8-9
8.นายภาณุพงศ์ สันทะยา
    1 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย ระดับความพิการ TT 8-9

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330