พัทธยา เทศทอง
รายการคนค้นฅน "มนุษย์ล้อหัวใจสิงห์" ตอนที่ 1 ออกอากาศวันที่ 6 ตุลาคม 2555
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330