พัทธยา เทศทอง


SportAccord 2018 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท่านประธานจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนักกีฬาวีลแชร์บาสเก็ตบอล และนักกีฬาบอคเชีย เข้าร่วมงานการประชุม SportAccord 2018 พร้อมทั้งสาธิตการเล่นแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย

ซึ่งการประชุม SportAccord 2018 เป็นการจัดประชุมระดับนานาชาติทางการกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในทุกวงการกีฬาโลก ทั้งในระดับผู้บริหารและบุคลากรทางการกีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการสร้างเครือข่าย (Networking), การจัดนิทรรศการ และการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา (Exhibition & Sports Demo Zone), การประชุมสัมมนา (Conference & Workshops) และการประชุมใหญ่สามัญขององค์กรกีฬา (General Assemblies & Annual Meetings) โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 15 - 20 เมษายน นี้ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330