พัทธยา เทศทอง


คณะนักกีฬาพาราฯ ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน วัดพนัญเชิงวรวิหาร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร โดยมี ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี คุณณัยณพ ภิรมย์ภักดี คณะนักกีฬาพาราฯ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330