พัทธยา เทศทอง


การบินไทยสนับสนุนตั๋วนักกีฬาวีลแชร์เรสซซิ่ง
   ขอขอบพระคุณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนตั๋วเครื่องบินโดยสาร ไป - กลับ กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ถึงเมือง ซูริก (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) จำนวน 5 ที่นั่ง
เพื่อให้นักกีฬาวีลแชร์เรสซซิ่ง ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2012 Swiss National ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อ Qualification
ให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2012 เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายในการตัดตัวนักกีฬาโดย IPC เดินทางวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 00.30น.


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330