พัทธยา เทศทอง


จุตินันท์ให้เกียรติต้อนรับ Mrs.Rebecca Adam ประธาน ICSD

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติต้อนรับ Mrs.Rebecca Adam ประธานคณะกรรมการกีฬาคนหูหนวกสากล (The International Committee of Sports for the Deaf:ICSD) ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยครั้งแรก เพื่อเป็นประธานการประชุม 1st Seminar on Deaf Football Development ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย

โดยมี Mr.lacov Frenkel (ด้านซ้าย) ประธานสหพันธ์ฟุตบอลหูหนวกนานาชาติ (DIFA) และ Mr.Mohammed Pargar (ด้านขวา) ประธานสหพันธ์ฟุตบอลหูหนวกเอเชียแปซิฟิคร่วมในงานดังกล่าวด้วย


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330