พัทธยา เทศทอง


ฝังเข็มนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นำทีมนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย ที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ มาตรวจรักษาโดยวิธีการฝังเข็ม ณ คลินิกเวชกรรมฝังเข็มกรุงเทพ โดยมี พล.อ วิทยา ช่อวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ให้การต้อนรับ

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330