พัทธยา เทศทอง


นำร่องทดสอบเครื่อง VO2MAX ตรวจความฟิตร่างกายนักกีฬาพารา.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำโดยท่านประธานจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นำน้องโบว์ “เกวลิน วรรณฤมล” นักกรีฑาผู้พิการทางสายตาสาวทีมชาติไทย เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยเครื่อง VO2Max ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยการตรวจครั้งนี้เป็นการนำร่อง เพื่อนำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวนักกีฬา และเก็บบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาในอนาคต

สำหรับเครื่องVO2Max หรือเครื่องวัดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ออกซิเจน คือเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแบบหนึ่ง ที่ใช้กันมากในทางการแพทย์และเวชศาสตร์การกีฬา เป็นการวัดประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้ออกซิเจนของร่างกาย ว่าร่างกายของผู้ถูกทดสอบมีความสามารถที่จะดึงออกซิเจนจากเลือด เพื่อส่งไปยังกล้ามเนื้อเพื่อใช้เผาผลาญสารอาหารได้สูงสุดเพียงใด


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330