พัทธยา เทศทอง


ประธาน IPC โลก เข้าพบนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา. 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 8:30 น. ท่านประธานจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ Mr.Andrew Parsons President of the International Paralympic Committee และคณะ เข้าพบ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพูดคุยถึงภาพรวมและทิศทางของการพัฒนาการแข่งขันกีฬาคนพิการในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนในอนาคต


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330