พัทธยา เทศทอง


สถานทูตอังกฤษรอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเดินทางมา ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในสนามศุภชลาศัย เพื่อดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิก ลอนดอน 2012 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลไบโอเมทตริกซ์ ประกอบการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330