พัทธยา เทศทอง


เยี่ยมให้กำลังใจ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย พร้อมด้วยนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เยี่ยมให้กำลังใจ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพ นำโดยคุณสุชาติ ชวางกูล และเพื่อนๆ ซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกเดือน โดยในการเยี่ยมทหารดังกล่าว ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญ ศิลปินดารา โดยเฉพาะคนพิการที่ประสบความสำเร็จ มาพูดคุยให้กำลังใจทหารหาญ นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ทหารเหล่านี้หันมาเล่นกีฬากันให้มากยิ่ง ณ ตึกมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330