พัทธยา เทศทอง


Mv ประมวลภาพการแข่งขัน เอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ นครกวางโจ่ว ประเทศจีน
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330