พัทธยา เทศทอง


มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อนายกฯ ช่วยนักกีฬาคนพิการ

     ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย โดย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากที่ผ่านมาคณะนักกีฬาคนพิกาได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทั้งระดับสากล และระดับนานาชาติ รวมถึงการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เพิ่งผ่านมา จนประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัล และทำผลงานเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แต่เมื่อกลับถึงประเทศไทย และได้มีการติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กลับมีนักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน แต่ไม่ได้รับเงินรางวัลจากกองทุนฯ เนื่องจากกองทุนฯ แจ้งว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามประกาศของกองทุนฯ ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยจึงได้ขอเข้าพบนายกฯ เพื่อขอความเห็นใจ และช่วยพิจารณาผลักดันให้มีแก้ไข ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้นักกีฬาคนพิการได้มีขวัญกำลังใจ ในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป และเพื่อพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้

     โดยนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย กล่าวว่า “การนำหนังสือมายื่นในครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อขอความช่วยเหลือ อยากให้นายกฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นใจนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ทุกคนที่ต้องเสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ใช้ความพยายาม และความอดทนในการฝึกซ้อม บางคนยอมแม้แต่สูญเสียรายได้ของครอบครัว เพื่อมุ่งหวังที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน นำเหรียญรางวัล และความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาทำผลงานได้ดีมาก เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ อย่างเช่นการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ผ่านมา นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งสิ้น 93 เหรียญ ประกอบด้วย 20 เหรียญทอง, 34 เหรียญเงิน และ 39 เหรียญทองแดง ประเทศไทยคว้าอันดับที่ 5 ของเอเชียจากทั้งหมด 31 ประเทศ แต่เมื่อกลับสู่ประเทศไทยนักกีฬาบางคนกลับไม่ได้รับเงินรางวัล ด้วยเหตุผลว่าขัดกับประกาศจากกองทุนฯ ว่าการแข่งขันชนิดนั้นๆ ต้องมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 3 ประเทศขึ้นไป หรือ 4 ประเทศขึ้นไป ผู้ที่ได้เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล ตรงนี้ทำให้มีผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจของนักกีฬาคนพิการเป็นอย่างมาก

อยากให้เข้าใจว่าการคัดเลือกนักกีฬาคนพิการในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไป เพราะนอกจากการแบ่งรุ่นแล้ว ยังแบ่งตามลำดับความพิการ  เมื่อทำการตรวจคลาสอาจจะทำให้จำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ จนไม่เข้ากฎของกองทุนฯ ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว และพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขจึงอยากให้นายกฯ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันผลักดัน ให้มีการแก้ไขประกาศต่างๆ ของกองทุนฯ โดยเฉพาะในข้อที่ไม่เอื้อต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ของการแข่งขันกีฬาคนพิการอีกต่อไป อยากให้ทุกฝ่ายได้มองเห็นภาพเดียวกันว่าเมื่อนักกีฬาคนพิการได้ไป"
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330