พัทธยา เทศทอง


POWERLIFTING   ยกน้ำหนัก

การแบ่งประเภทของความพิการ
1.ประเภท A1 A4 ( ขาขาด )
2.ประเภท Les Autre ( ขาขาด )
3.ประเภท Cerebral Palsy ( พิการทางสมอง )
4.ประเภท Spinal Cord Injury ( พิการไขสันหลัง )

การแบ่งรุ่นการแข่งขัน
ชาย 10 รุ่น
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67.5 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 82.5 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กก.
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน + 100 กก.

หญิง 10 รุ่น
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67.5 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 82.5 กก.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน + 82.5 กก.

นักกีฬาผู้มีความพิการแต่ละประเภท จะถูกเพิ่มน้ำหนักตัว ดังนี้
1.ขาขาดเหนือข้อเท้า
- ตั้งแต่รุ่นน้ำหนักตัว 48 กก. ถึง + 100 กก. ให้เพิ่มน้ำหนัก 1/2 กก.
2.ขาขาดใต้เข่า
- น้ำหนักตัวไม่เกิน 67.5 กก. ให้เพิ่มน้ำหนัก 1 กก.
- น้ำหนักตัวมากกว่า 67.5 กก. ถึง + 100 กก. ให้เพิ่มน้ำหนักตัว 1 1/2 กก.
3.ขาขาดเหนือเข่า
- น้ำหนักตัวไม่เกิน 67.5 กก. ให้เพิ่มน้ำหนัก 1 1/2 กก.
- น้ำหนักตัวมากกว่า 67.5 กก. ถึง + 100 กก. ให้เพิ่มน้ำหนักตัว 2 กก.4. ขาขาดถึงสะโพก
- น้ำหนักตัวไม่เกิน 67.5 กก. ให้เพิ่มน้ำหนัก 2 1/2 กก.
- น้ำหนักตัวมากกว่า 67.5 กก. ถึง + 100 กก. ให้เพิ่มน้ำหนักตัว 3 กก.

กติกา
คนหนึ่งยกได้ 3 ครั้ง เอาน้ำหนักเหล็กมากที่สุด เป็นผู้ชนะภายใน 3 ครั้ง
การผิดกติกา
คือ แขนราบ แขนงอ คันเหล็กขึ้นไม่พร้อมกัน เหล็กไม่สัมผัสหน้าอกภายใน 3 วินาที และส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหลุดออกนอกโต๊ะที่นอนดัน


 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330