พัทธยา เทศทอง


Shooting ยิงปืน

การแข่งขันยิงปืนในกีฬาคนพิการ จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่ 17 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ.2538
กีฬายิงปืน ใช้ระบบการจัดกลุ่มความพิการ ด้วยความสามารถในการยิงปืน ซึ่งทำให้นักกีฬาที่มีระดับความพิการต่างกัน แต่ความสามารถเท่ากัน แข่งขันได้ทั้งประเภทบุคคลและทีม การจัดระดับความพิการตามข้อจำกัดที่มีอยู่ของคนพิการ เช่น ระดับการทำงานของลำตัว การทรงตัวระหว่างนั่ง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของแขนและขา และทักษะที่จำเป็น ในการยิงปืน การจัดระดับกีฬายิงปืน แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ( ตามกฎใหม่ของ ISCD แบ่งเป็น 3 ระดับ)
SH1 นักกีฬายิงปืนที่แขนแข็งแรงพอที่จะยกปืนได้เอง ขณะยิง ไม่ต้องใช้ที่วางปืนช่วย (กลุ่มความพิการแขนขา และ / หรือกลุ่มพิการทางไขสันหลัง และโปลิโอ)
SH2 นักกีฬายิงปืนที่แขนอ่อนแรง ไม่สามารถยกปืนเองได้ ขณะยิงจำเป็นต้องใช้ที่วางปืนช่วย (กลุ่มความพิการแขน ขา และ / หรือกลุ่มพิการทางไขสันหลัง และโปลิโอที่มีความพิการอัมพาตครึ่งซีก ร่วมด้วย)

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทชาย ประกอบด้วยการแข่งขัน ดังนี้
1.ปืนสั้นอัดลม ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.45 ชั่วโมง
2.ปืนยาวอัดลมท่ายืน ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.45 ชั่วโมง
3.ปืนยาวอัดลม 3 ท่า ( SH1 ) 120 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 3.45 ชั่วโมง
4.ปืนยาว 3 ท่า ( SH1 ) 120 นัด ระยะ 50 เมตร แข่งขันในเวลา 3.45 ชั่วโมง

ประเภทหญิง ประกอบด้วยการแข่งขัน ดังนี้
1.ปืนสั้นอัดลม ( SH1 ) 40 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.15 ชั่วโมง
2.ปืนยาวอัดลมท่ายืน ( SH1 ) 40 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.15 ชั่วโมง
3.ปืนยาวอัดลม 3 ท่า ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 2.30ชั่วโมง
4.ปืนยาว 3 ท่า ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 50 เมตร แข่งขันในเวลา 2.30ชั่วโมง

ประเภทผสม (ชายหรือหญิง) ประกอบด้วยการแข่งขัน ดังนี้
1.ปืนยาวอัดลมท่านอน ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.30 ชั่วโมง
2.ปืนยาวท่านอน ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 50 เมตร แข่งขันในเวลา 1.30 ชั่วโมง
3.ปืนสั้น SPORT PISTOL ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 25 เมตร (ยิงช้า 30 นัด ยิงเร็ว 30 นัด)
4.ปืนสั้นยิงช้า ( SH1 ) 60 นัด ระยะ 50 เมตร แข่งขันในเวลา 2.00 ชั่วโมง
5.ปืนยาวอัดลมท่ายืน ( SH2 ) 60 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.45 ชั่วโมง
6.ปืนยาวอัดลมท่านอน ( SH2 ) 60 นัด ระยะ 10 เมตร แข่งขันในเวลา 1.30 ชั่วโมง

วิธีการจัดการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับล่าสุด ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุดและใช้กติกาการแข่งขันของ INTERNATIONAL SHOOTING FOR DISABLE (ISCD)

เกณฑ์การตัดสิน
- ให้ถือลำดับคะแนนตามความสามารถ

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330